ARZUM Açık Rıza Metni


ARZUM, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili yönetmeliklere, tebliğlere, taahhütnamelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarında (hepsi birden KVK Mevzuatı) öngörülen aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ilkelere uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü tarafıma karşı ayrıntılı bir şekilde yerine getirmiştir.

Aydınlatma metni kapsamında yer alan kişisel verilerim ile ilgili olarak, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal ilkelere uygun şekilde, ARZUM ve iş ortakları ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, yasal nedenlerle, kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemlerle elde edilmesi, aktarılması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde veya dışında kaydedilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, depolanması, muhafazası, güncellenmesi, birleştirilmesi, değiştirilmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine transferi ve benzer durumlar ile işlenmesi için, ilgili bütün yasal haklarım konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilenmiş olarak açıkça izin/rıza/onay veriyorum.

Ad : ………........................

Soyad : ………..................

Tarih : ….. / ….. / ……….

İmza :