ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MÜŞTERİ SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok No: B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye adresinde mukim, Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Arzum”) tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
Ad Soyad
Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden Stand Mikser Hediye Kampanyası’na katılımın gerçekleştirilmesi ile kampanya kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Arzum tarafından kampanya kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi / denetimi / takibi, Kampanya süreçleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişim kurulması, Arzum’un tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden kampanya katılımının sağlanması vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres
Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden Stand Mikser Hediye Kampanyası’na katılımın gerçekleştirilmesi ile kampanya kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Arzum tarafından kampanya kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi / denetimi / takibi, Kampanya süreçleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişim kurulması, Arzum’un tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden kampanya katılımının sağlanması vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi Müşteri İşlem
Ürün Bilgileri (Ürün Kodu, Satış Kanalı, Seri No, Fatura No, Fatura Tarihi, Fatura Bilgileri)
Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden Stand Mikser Hediye Kampanyası’na katılımın gerçekleştirilmesi ile kampanya kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Arzum tarafından kampanya kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi / denetimi / takibi, Kampanya süreçleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişim kurulması, Arzum’un tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden kampanya katılımının sağlanması vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi Hukuki İşlem
Kampanya Koşullarının Kabul Edildiğine Dair Onay Kayıtları
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Kampanya koşullarının kabul edildiğine dair kayıtların tutulması, Arzum’un tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://arzumdanhediye.com/ adresi üzerinden kampanya katılımının sağlanması vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok No: B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan Arzum@hs02.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@arzum.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.